logo projektu

Zde najdete kurzy zpracovánané v rámci projektu Zkvalitnění výuky technických oborů.

Název projektu: Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů na Střední škole informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/02.0158

Kurzy budou připravovány a doplňovány postupně, termín ukončení prací na projektu je červen 2012. Materiály jsou určeny pro žáky SŠITSP Brno, Purkyňova 97 a neprošly jazykovou korekturou.