logo projektu

Naše škola je příjemcem fiananční podpory v rámci globálního grantu.

Název projektu:
Přibližování výuky specializací oborů IT praxi, prohlubování technického myšlení studentů a jejich komunikačních a jazykových dovedností

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.16/01.0037
Termín zahájení: 1. 5. 2012
Termín dokončení: 31. 7. 2014 (prodlouženo do 31. 12. 2014)
Schválený rozpočet: 2 908 769,24 Kč