Počítačové sítě pro 3. ročníky oboru IT (dle RVP a platných ŠVP) ve všech specializacích