Základy automatizace a programování PLC pro 2. ročníky oboru IT (dle RVP a platných ŠVP)

Úvod do architektury a programování MCU pro 3. ročníky oboru IT (dle RVP a platných ŠVP) ve specializaci RTP

Assembler pro 4. ročníky oboru IT (dle RVP a platných ŠVP) ve specializaci RTP