Praktická cvičení pro 4. ročníky oboru IT (dle RVP a platných ŠVP) i dle specializací