Úvod do architektury a programování MCU pro 3. ročníky oboru IT (dle RVP a platných ŠVP) ve specializaci RTP