Základy automatizace a programování PLC pro 2. ročníky oboru IT (dle RVP a platných ŠVP)