Praktická cvičení pro 3. ročníky oboru IT (dle RVP a platných ŠVP)