Informační a komunikační technologie pro 1. ročník oboru I (dle RVP a platných ŠVP)