Informační a komunikační technologie pro 1. ročník oboru S (dle RVP a platných ŠVP)