Topic outline

 • Obsah učiva

   

  Obsah

  1.         Stejnosměrný proud – základní pojmy   

  1.1.      Mezinárodní soustava jednotek

  1.1.2.   Stavba látek

  1.1.3.    Rozdělení látek podle elektrické vodivosti

  1.2.       Elektrické zdroje

  1.2.1.   Spojování zdrojů napětí

  1.3.      Otázky

   

  2.         Elektrické proudové pole

  2.1.      Veličiny proudového pole

  2.2.      Vlastnosti proudového pole

  2.2.1.   Ohmův zákon

  2.2.2.    Úbytek napětí na vodiči

  2.3.      Rezistivita konduktivita

  2.4.      Závislost elektrického odporu na teplotě

  2.5.      Elektrická práce a výkon elektrického proudu

  2.5.1.   Příkon, ztráty a účinnost

  2.6.      Tepelné účinky elektrického proudu

  2.7.      Kirchhoffovy zákony

  2.7.1.   Spojování rezistorů

  2.7.2.   Děliče

  2.7.3.   Využití rezistorů v praxi

  2.8.       Řešení elektrických     obvodů

  2.9.       Otázky

   

  3.         Elektrostatické pole

  3.1.      Vznik elektrostatického pole

  3.2.       Coulombův zákon

  3.3.      Tvary elektrostatických polí

  3.4.       Veličiny a jednotky elektrostatického pole

  3.4.1.   Elektrické napětí

  3.4.2.    Elektrický náboj

  3.4.3.    Intenzita elektrického pole

  3.4.4.    Indukce elektrického pole

  3.5.      Vlastnosti elektrického pole

  3.5.1.   Vodič a izolant v elektrickém poli

  3.5.2.   Elektrická pevnost dielektrika

  3.6.      Kondenzátor – kapacita

  3.6.1.   Druhy kondenzátorů

  3.7.      Spojování kondenzátorů

  3.8.      Energie elektrického pole

  3.9.      Elektrostatické jevy v praxi

  3. 10.   Příklady

   

  4.         Magnetické pole

  4.1.      Fyzikální podstata magnetismu

  4.2.      Zobrazování magnetických polí

  4.2.1.   Magnetické pole trvalého magneto

  4.2.2.   Magnetické pole elektromagnetů

  4.3.      Veličiny magnetického pole

  4.3.1.   Magnetomotorické a magnetické napětí

  4.3.2.   Magnetický tok

  4.3.3.   Intenzita magnetického pole

  4.3.4.   Magnetická indukce

  4. 4.     Vlastnosti magnetického pole

  4.4.1    Hopkinsonův zákon

  4. 5.     Magnetické vlastnosti látek

  4. 6.     Hysterezní smyčka

  4.6.1.   Hysterezní ztráty

  4.6.2.   Vířivé proudy

  4.6.3    Magnetický obvod

  4. 7.     Silové působení magnetického pole

  4.7.1    Elektrodynamické síly

  4.7.2    Přitažlivá síla magnetu

  4. 8.     Energie magnetického pole

  4. 9.     Test

  4. 10.   Příklady

   

  5.         Elektromagnetická indukce

  5. 1.     Indukční zákon

  5. 2.     Vlastní indukčnost

  5. 3.     Vzájemná indukčnost  

  5. 4.     Činitel vazby

  5. 5.     Spojování cívek

  5. 6.     Příklady

   

  6.        Střídavý proud

  6. 1.    Sinusový průběh

  6.1.1.  Fázový posun

  6. 2.    Vznik střídavého napětí a proudu

  6. 3.    Hodnoty střídavého proudu

  6. 4.    Fázory a fázorové diagramy

  6.5.     Ideální rezistor, cívka a kondenzátor v obvodu střídavého proudu

  6.5.1.  Skutečné parametry rezistoru, cívky a kondenzátoru

  6. 6.    Složené střídavé obvody R, L, C

  6.6.1.  Sériové řazení R, L, C

  6.6.2.  Paralelní řazení R, L, C

  6.7.     Rezonance

  6.7.1.  Sériová rezonance

  6.7.2.  Paralelní rezonance

  6.8.     Výkon střídavého proudu a účiník

 • 1. Stejnosměrný proud

 • 2. Elektrické proudové pole

 • 3. Elektrostatické pole

   

 • 6. Střídavý proud

 • Topic 7

  • Topic 8

   • Topic 9

    • Topic 10