Stanovení konstant pro (přesný) čas 100us, 2 a 50ms

úkol