Opakovací otázky ke kapitole Multimédia

1. Charakterizujte oblast Multimédií. Co do této oblasti patří a k čemu slouží?
2. Jaké jsou oblasti využití Multimédií?
3. Z jakých součástí se Multimédií skládají?
4. Proč je text důležitou součástí multimédií? Jak text v multimédiích posuzujeme?
5. Charakterizuj oblast multimédií - Audio.
6. Charakterizuj oblast multimédií - Video.
7. Charakterizuj oblast multimédií - Obraz.
8. Charakterizuj oblast multimédií - Animace.
9. Charakterizuj oblast multimédií - Interaktivita
10. Jmenuj alespoň dva formáty multimediálních souborů z každé oblasti MM.
Last modified: Tuesday, 7 February 2012, 2:55 PM